Câu hỏi:

06/11/2020 418

Hình tam giác ABC có chu vi là 48m. Độ dài cạnh AB=15m, BC=400cm

Độ dài cạnh AC là  m

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

400cm = 4 m

Độ dài cạnh AC là:

48 – 15 – 4 = 29m

Số cần điền vào ô trống là 29

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình dưới đây có bao nhiêu tứ giác ?

Xem đáp án » 06/11/2020 761

Câu 2:

Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài bằng số lớn nhất có một chữ số và đơn vị đo là mét. Biết độ dài đoạn thẳng AB = 2m, CD = 5m. Hỏi độ dài đoạn thẳng BC bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án » 06/11/2020 723

Câu 3:

Tổng chu vi của hai tam giác ABC và BCD là:

Xem đáp án » 06/11/2020 704

Câu 4:

Cho hình vẽ:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là  dm

Xem đáp án » 06/11/2020 493

Câu 5:

Hình trên có:

Xem đáp án » 06/11/2020 482

Câu 6:

Một tam giác có chu vi tam giác giảm đi 6m thì còn lại là 21m. Hỏi độ dài mỗi cạnh của tam giác đó bằng bao nhiêu biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác đó bằng nhau?

Xem đáp án » 06/11/2020 468

Câu 7:

Em ghép hình với tên gọi tương ứng:

Xem đáp án » 06/11/2020 453

Bình luận


Bình luận