Câu hỏi:

06/11/2020 388

Một hình tứ giác có các cạnh lần lượt là 18cm; 20cm; 25cm; 13cm. Chu vi của hình tứ giác đó là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chu vi của hình tứ giác đó là:

18 + 20 + 25 + 13 = 76 (cm)

Đáp số 76 cm

Đáp án cần chọn là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình dưới đây có bao nhiêu tứ giác ?

Xem đáp án » 06/11/2020 760

Câu 2:

Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài bằng số lớn nhất có một chữ số và đơn vị đo là mét. Biết độ dài đoạn thẳng AB = 2m, CD = 5m. Hỏi độ dài đoạn thẳng BC bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án » 06/11/2020 722

Câu 3:

Tổng chu vi của hai tam giác ABC và BCD là:

Xem đáp án » 06/11/2020 703

Câu 4:

Cho hình vẽ:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là  dm

Xem đáp án » 06/11/2020 492

Câu 5:

Hình trên có:

Xem đáp án » 06/11/2020 482

Câu 6:

Một tam giác có chu vi tam giác giảm đi 6m thì còn lại là 21m. Hỏi độ dài mỗi cạnh của tam giác đó bằng bao nhiêu biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác đó bằng nhau?

Xem đáp án » 06/11/2020 468

Câu 7:

Em ghép hình với tên gọi tương ứng:

Xem đáp án » 06/11/2020 453

Bình luận


Bình luận