Câu hỏi:

06/11/2020 1,665

Cho tỉ lệ thức: ab=cd. Chứng minh đẳng thức sau: 5a+3b3a7b=5c+3d3c7d

Câu hỏi trong đề:   Tỉ lệ thức !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chứng minh rằng: Nếu a+bb+c=c+dd+a (c + d ≠ 0) thì a = c hoặc a = b + c + d = 0

Xem đáp án » 06/11/2020 8,927

Câu 2:

a) Cho tỉ lệ thức ab=cd. Chứng minh:

i) aa+b=cc+d;                          ii) a-bc-d=a+cb+d.

b) Cho  2a+ba-2b=2c+dc-2d. Chứng minh ab=cd.

Xem đáp án » 06/11/2020 6,879

Câu 3:

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

a) 35:6 và 45:8;               b) 213:7 và 314:13.

Xem đáp án » 06/11/2020 4,224

Câu 4:

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) 2,5 : 4x = 0,5 : 0,2

b) 15x : 3 =23:0,25

c) x-6x+4=27

d) x+5:212=40:x+5

Xem đáp án » 06/11/2020 3,618

Câu 5:

a) Lập tất cả các tỉ lệ thức từ các đẳng thức sau:

i) 14.15 = 10. 21                       ii) AB.CD = 2.3

iii) AB.CD = EF.GH                iv) 4.AB = 5.MN.

b) Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ tỉ lệ thức sau: 515=1,23,6.

c) Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ bôn số sau: 12; - 3; 40; -10.

Xem đáp án » 06/11/2020 3,372

Câu 6:

Tìm hai phân số tối giản biết tổng của chúng là 2936, các tử theo thứ tự tỉ lệ với 7 5; các mẫu theo thứ tự tỉ lệ với 3 2.

Xem đáp án » 06/11/2020 3,296

Câu 7:

Bộ bốn số nào dưới đây có thể lập thành một tỉ lệ thức:

a) 4612;6035;7712;101

b) -18;56;-4,5  31,5

c) 1+2+32; 1+2+33; 13+23+33  13.23.33

Xem đáp án » 06/11/2020 2,886

Bình luận


Bình luận