Câu hỏi:

06/11/2020 53

Tích của hai số tự nhiên là 44. Tìm mỗi số đó

Trả lời:

Tương tự 8. HS tự làm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên t:

a) 46  

b) 275

c) 98

d)1035

Xem đáp án » 06/11/2020 269

Câu 2:

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 32 

b) 175

c) 120

d) 2020.

Xem đáp án » 06/11/2020 228

Câu 3:

Tìm các ước nguyên tố của các số sau:

a) 124

b) 196

c) 63

d) 105

Xem đáp án » 06/11/2020 147

Câu 4:

Tìm các ước của các số sau:

a) 24

b) 63

c) 30

d) 124

Xem đáp án » 06/11/2020 92

Câu 5:

Tìm các ước của các số sau:

a) 12

b) 15

c) 76

d) 124

Xem đáp án » 06/11/2020 91

Câu 6:

Tìm các ưóc nguyên tố của các số sau:

a) 525

b) 144

c) 180

d) 76

Xem đáp án » 06/11/2020 90

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »