Câu hỏi:

11/11/2020 166

Tìm x, biết:

a, 390 – (x – 7) = 169:13

b, (x – 140) : 7 = 33-23.3

c, x – 6 : 2 – (48 – 24) : 2 :6 – 3 = 0

d, x + 5.2 – (32+16.3:6 – 15) = 0

Câu hỏi trong đề:   Đề kiểm tra chương 1 !!

Trả lời:

a, x = 384

b, x = 161

c, x = 8

d, x = 15

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực hiện phép tính:

a, 5.22-18:32

b, 17.85+15.17 – 120

c, 23.17-23.14

d, 20 – [30 – 5-12]

Xem đáp án » 11/11/2020 170

Câu 2:

Thực hiện phép tính:

a, 75-3.52-4.23

b, 2.52+3:710-54:33

c, 150+50:5-2.32

d, 5.32-32:42

Xem đáp án » 11/11/2020 136

Câu 3:

Tính tổng sau:

a, S = 8+12+16+20+...+100

b, S = 4+7+10+13+...+2014+2017

Xem đáp án » 11/11/2020 126

Câu 4:

Cho:

a, A = 5.415.99-4.320.89 và B = 5.29.619-7.229.276. Tính A:B

b, C = 2181.729 + 243.81.27 và D = 32.92.243+18.243.324+723.729. Tính C:D

Xem đáp án » 11/11/2020 114

Câu 5:

Tìm x, biết:

a, 1230 : 3(x – 20) = 10

b, 250 – 10.(24 – 3x):15 = 244

c, 4x3 + 15 = 47

d, 65-4x+2=20140

e, 4.2x-3=125

Xem đáp án » 11/11/2020 111

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »