Câu hỏi:

16/11/2020 3,466

Dựa vào hình vẽ bên, điền vào chỗ trống:

a)  ABC^ và BCD^ là hai góc ...

b) CMN^ và CAD^ là hai góc ...

c) CMN^ và DNA^ là hai góc ...

d) DAC^ và ACB^ là một cặp góc ...

e) CBA^ và DAB^ là một cặp góc ...

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) trong cùng phía

b) đồng vị

c) so le trong

d) so le trong

e) trong cùng phía.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ. Tính các góc còn lại biết A2^=B4^=  75°.

Xem đáp án » 16/11/2020 6,419

Câu 2:

Chỉ ra các cặp góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía có trong các hình vẽ sau:

Xem đáp án » 16/11/2020 3,874

Câu 3:

Cho hình vẽ bên. Tính các góc còn lại.

Xem đáp án » 16/11/2020 3,593

Câu 4:

Cho hình vẽ bên. Tính các Góc còn lại, biết xTL^=TLy'^=72°

Xem đáp án » 16/11/2020 2,755

Câu 5:

Cho hình, vẽ bên. Tính các góc còn lại, biết P2^=Q2^ = 45°.

Xem đáp án » 16/11/2020 2,692

Câu 6:

Cho hình vẽ bên. Tính các góc còn lại, biết aIK^=IKb'^= 28°.

Xem đáp án » 16/11/2020 2,453

Bình luận


Bình luận