Câu hỏi:

16/11/2020 2,100

Cho hình vẽ bên. Tính các Góc còn lại, biết xTL^=TLy'^=72°

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ. Tính các góc còn lại biết A2^=B4^=  75°.

Xem đáp án » 16/11/2020 4,894

Câu 2:

Cho hình vẽ bên. Tính các góc còn lại.

Xem đáp án » 16/11/2020 2,629

Câu 3:

Dựa vào hình vẽ bên, điền vào chỗ trống:

a)  ABC^ và BCD^ là hai góc ...

b) CMN^ và CAD^ là hai góc ...

c) CMN^ và DNA^ là hai góc ...

d) DAC^ và ACB^ là một cặp góc ...

e) CBA^ và DAB^ là một cặp góc ...

Xem đáp án » 16/11/2020 2,507

Câu 4:

Cho hình, vẽ bên. Tính các góc còn lại, biết P2^=Q2^ = 45°.

Xem đáp án » 16/11/2020 2,079

Câu 5:

Cho hình vẽ bên. Tính các góc còn lại, biết aIK^=IKb'^= 28°.

Xem đáp án » 16/11/2020 1,903

Câu 6:

Cho hình vẽ bên. Tính các góc còn lại, biết aBO^ = 140°, BOn^ = 40°.

Xem đáp án » 16/11/2020 1,617

Bình luận


Bình luận