Câu hỏi:

16/11/2020 2,728

Cho hình, vẽ bên. Tính các góc còn lại, biết P2^=Q2^ = 45°.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ. Tính các góc còn lại biết A2^=B4^=  75°.

Xem đáp án » 16/11/2020 6,471

Câu 2:

Chỉ ra các cặp góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía có trong các hình vẽ sau:

Xem đáp án » 16/11/2020 3,934

Câu 3:

Cho hình vẽ bên. Tính các góc còn lại.

Xem đáp án » 16/11/2020 3,637

Câu 4:

Dựa vào hình vẽ bên, điền vào chỗ trống:

a)  ABC^ và BCD^ là hai góc ...

b) CMN^ và CAD^ là hai góc ...

c) CMN^ và DNA^ là hai góc ...

d) DAC^ và ACB^ là một cặp góc ...

e) CBA^ và DAB^ là một cặp góc ...

Xem đáp án » 16/11/2020 3,526

Câu 5:

Cho hình vẽ bên. Tính các Góc còn lại, biết xTL^=TLy'^=72°

Xem đáp án » 16/11/2020 2,788

Câu 6:

Cho hình vẽ bên. Tính các góc còn lại, biết aIK^=IKb'^= 28°.

Xem đáp án » 16/11/2020 2,493

Bình luận


Bình luận