Câu hỏi:

13/12/2020 304

Âm điệu câu thơ lục ngôn (sáu chữ) kết thúc bài thơ “Cảnh ngày hè” khác âm điệu những câu thất ngôn (bảy chữ) như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Âm điệu những câu thơ lục ngôn (sáu chữ) kết thúc bài thơ khác âm điệu những câu thơ thất ngôn (bảy chữ) ở chỗ nó như dồn nén trong câu chữ những tính cảm của ông dành cho nhân dân.

Tác dụng của việc kết thúc bằng câu thơ lục ngôn: cảm xúc được dồn nén, dư âm được mở ra – đó cũng là tác dụng khi kết thúc bằng câu thơ sáu chữ trong thơ thất ngôn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai câu thơ cuối bài thơ “Cảnh ngày hè” cho ta hiểu tấm lòng của Nguyễn Trãi đối với người dân như thế nào

Xem đáp án » 13/12/2020 324

Câu 2:

Qua bài “Cảnh ngày hè” em thấy Nguyễn Trãi là người có tấm lòng như thế nào đối với thiên nhiên?

Xem đáp án » 13/12/2020 315

Câu 3:

Sự thay đổi âm điệu trong bài thơ “Cảnh ngày hè” có tác dụng gì trong việc thể hiện tình cảm của tác giả?

Xem đáp án » 13/12/2020 312

Câu 4:

Trong bài thơ “Cảnh ngày hè” có nhiều động từ diễn tả trạng thái của cảnh ngày hè. Đó là những động từ nào, trạng thái của cảnh được diễn tả ra sao?

Xem đáp án » 13/12/2020 300

Câu 5:

Bài thơ “Cảnh ngày hè” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 295

Câu 6:

Nhà thơ đã cảm nhận cảnh vật bằng những giác quan nào trong bài thơ “Cảnh ngày hè”?

Xem đáp án » 13/12/2020 275

Bình luận


Bình luận