Câu hỏi:

13/12/2020 256

Qua bài thơ “Nhàn”, theo em quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là xa lánh nơi quyền quý giữ cốt cách thanh cao, hòa hợp với tự nhiên

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải thích ý hiểu của em về điển tích trong 2 câu cuối bài thơ “Nhàn”

Xem đáp án » 13/12/2020 2,501

Câu 2:

Theo em quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm tích cực hay tiêu cực. Vì sao?

Xem đáp án » 13/12/2020 455

Câu 3:

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xem đáp án » 13/12/2020 446

Câu 4:

Quan điểm của tác giả về “dại” và “khôn” trong bài thơ “Nhàn” như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 406

Câu 5:

Em hiểu thế nào là nơi “vắng vẻ”, chốn “lao xao” trong bài thơ “Nhàn”?

Xem đáp án » 13/12/2020 396

Câu 6:

Hai câu thơ đầu bài thơ “Nhàn” cho ta hiểu hoàn cảnh cuộc sống và tâm trạng của tác giả như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 316

Câu 7:

Cách dùng số từ, danh từ trong câu thơ thứ nhất và nhịp điệu hai câu thơ đầu bài thơ “Nhàn” có gì đáng chú ý?

Xem đáp án » 13/12/2020 290

Bình luận


Bình luận