Câu hỏi:

13/12/2020 154

Ý nghĩa của bài “Đọc Tiểu Thanh kí” là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài thơ thể hiện tấm lòng nhân đạo cao cả của Nguyễn Du trước cuộc đời bất hạnh của nàng Tiểu Thanh và tâm sự u uất của nhà thơ về cuộc đời và xã hội phong kiến lúc bấy giờ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em con số 300 trong bài “Đọc Tiểu Thanh kí” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 406

Câu 2:

Qua bài “Đọc Tiểu Thanh kí”, Nguyễn Du thương xót và đồng cảm với người phụ nữ có tài văn chương mà bất hạnh. Điều đó nói gì về tấm lòng của nhà thơ?

Xem đáp án » 13/12/2020 246

Câu 3:

Hoàn cảnh sáng tác bài “Đọc Tiểu Thanh” kí là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 243

Câu 4:

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong “Đọc Tiểu Thanh Kí” của Nguyễn Du.

Xem đáp án » 13/12/2020 235

Câu 5:

Câu: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi” trong bài “Đọc Tiểu Thanh kí” có nghĩa gì? Nỗi hờn (hận) ở đây là gì? Tại sao tác giả cho là không thể hỏi trời được?

Xem đáp án » 13/12/2020 206

Câu 6:

Em có nhận xét gì về cảm xúc của nhà thơ khi bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” khép lại?

Xem đáp án » 13/12/2020 206

Câu 7:

Nêu vai trò của mỗi đoạn thơ (đề, thực, luận, kết) đối với chủ đề toàn bài “Đọc Tiểu Thanh kí”

Xem đáp án » 13/12/2020 197

Bình luận


Bình luận