Câu hỏi:

13/12/2020 162

Ý nghĩa nhan đề của bài thơ “Đọc Tiểu Thanh Kí” là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nhan đề “Đọc Tiểu Thanh kí” (Độc Tiểu Thanh kí)

    + Kí: những ghi chép

    + Tiểu Thanh kí: những ghi chép của nàng Tiểu Thanh

⇒ “Đọc Tiểu Thanh kí”: đọc những ghi chép của nàng Tiểu Thanh (đọc tập thơ của nàng Tiểu Thanh)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em con số 300 trong bài “Đọc Tiểu Thanh kí” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 406

Câu 2:

Qua bài “Đọc Tiểu Thanh kí”, Nguyễn Du thương xót và đồng cảm với người phụ nữ có tài văn chương mà bất hạnh. Điều đó nói gì về tấm lòng của nhà thơ?

Xem đáp án » 13/12/2020 246

Câu 3:

Hoàn cảnh sáng tác bài “Đọc Tiểu Thanh” kí là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 242

Câu 4:

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong “Đọc Tiểu Thanh Kí” của Nguyễn Du.

Xem đáp án » 13/12/2020 235

Câu 5:

Câu: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi” trong bài “Đọc Tiểu Thanh kí” có nghĩa gì? Nỗi hờn (hận) ở đây là gì? Tại sao tác giả cho là không thể hỏi trời được?

Xem đáp án » 13/12/2020 205

Câu 6:

Em có nhận xét gì về cảm xúc của nhà thơ khi bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” khép lại?

Xem đáp án » 13/12/2020 204

Câu 7:

Nêu vai trò của mỗi đoạn thơ (đề, thực, luận, kết) đối với chủ đề toàn bài “Đọc Tiểu Thanh kí”

Xem đáp án » 13/12/2020 196

Bình luận


Bình luận