Câu hỏi:

13/12/2020 166

Qua bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, em rút ra được điều gì qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nội dung lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua:

+ Nên tuỳ thời thế mà có sách lược phù hợp, binh pháp cần vận dụng linh hoạt, không có khuôn mẫu nhất định.

+ Điều kiện quan trọng nhất để thắng giặc là toàn dân đoàn kết một lòng

+ Do đó phải giảm thuế khoá, bớt hình phạt, không phiền nhiễu dân, chăm lo cho dân có đời sống sung túc,... đó chính là "thượng sách giữ nước".

- Qua nội dung lời trình bày, người đọc nhận thấy Trần Quốc Tuấn không những là vị tướng tài năng, mưu lược, có lòng trung quân mà còn biết thương dân, trọng dân và biết lo cho dân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”?

Xem đáp án » 13/12/2020 293

Câu 2:

Sưu tầm những bài thơ viết về Trần Quốc Tuấn (từ các tư liệu lịch sử, các tài liệu văn học, các giai thoại trong dân gian).

Xem đáp án » 13/12/2020 266

Câu 3:

Từ những chi tiết trong đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, em hãy tóm tắt lại câu chuyện về Trần Quốc Tuấn (không quá 20 dòng).

Xem đáp án » 13/12/2020 174

Câu 4:

Trong bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, chi tiết Trần Quốc Tuấn đem lời cha dặn ra khỏi ý hai người gia nô cùng hai người con và những phản ứng của ông khi nghe câu trả lời của họ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 160

Bình luận


Bình luận