Câu hỏi:

13/12/2020 163

Trong bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, chi tiết Trần Quốc Tuấn đem lời cha dặn ra khỏi ý hai người gia nô cùng hai người con và những phản ứng của ông khi nghe câu trả lời của họ có ý nghĩa như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trần Quốc Tuấn đã có suy nghĩ của riêng mình đối với lời cha dặn: "Để điều đó trong lòng nhưng không cho là phải". Nhưng ông vẫn hỏi ý kiến hai người gia nô và hai người con để thử lòng.

- Trước lời nói của Yết Kiêu và Dã Tượng, ông "cảm phục đến phát khóc, khen ngợi hai người”.

- Trước lời nói của Hưng Vũ Vương, ồng "ngầm cho là phải”.

- Trước lời nói của Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng, ông nổi giận rút gươm định trị tội và thậm chí sau này không muốn Quốc Tảng nhìn mặt ông lần cuối.

=> Qua những biểu hiện trên đây, ta có thể thấy Trần Quốc Tuấn là một người hết lòng trung nghĩa với vua, với nước, không mảy may tự tư tự lợi. Ông cũng là một người có tình cảm chân thành, nồng nhiệt, thẳng thắn, rất nghiêm trong việc giáo dục con cái.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”?

Xem đáp án » 13/12/2020 293

Câu 2:

Sưu tầm những bài thơ viết về Trần Quốc Tuấn (từ các tư liệu lịch sử, các tài liệu văn học, các giai thoại trong dân gian).

Xem đáp án » 13/12/2020 266

Câu 3:

Từ những chi tiết trong đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, em hãy tóm tắt lại câu chuyện về Trần Quốc Tuấn (không quá 20 dòng).

Xem đáp án » 13/12/2020 175

Câu 4:

Qua bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, em rút ra được điều gì qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước?

Xem đáp án » 13/12/2020 166

Bình luận


Bình luận