Câu hỏi:

13/12/2020 266

Sưu tầm những bài thơ viết về Trần Quốc Tuấn (từ các tư liệu lịch sử, các tài liệu văn học, các giai thoại trong dân gian).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ba lần đánh tan quân Nguyên-Mông

- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông thế kỉ XIII (Hà Văn Tấn-Phạm Thị Tâm).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”?

Xem đáp án » 13/12/2020 291

Câu 2:

Từ những chi tiết trong đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, em hãy tóm tắt lại câu chuyện về Trần Quốc Tuấn (không quá 20 dòng).

Xem đáp án » 13/12/2020 174

Câu 3:

Qua bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, em rút ra được điều gì qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước?

Xem đáp án » 13/12/2020 165

Câu 4:

Trong bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, chi tiết Trần Quốc Tuấn đem lời cha dặn ra khỏi ý hai người gia nô cùng hai người con và những phản ứng của ông khi nghe câu trả lời của họ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 160

Bình luận


Bình luận