Câu hỏi:

13/12/2020 292

Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ghi chép lịch sử là ghi chép theo trình tự thời gian nhưng cần chú ý là trong Đại Việt sử kí toàn thư, cách kể chuyện về các nhàn vật lịch sử không đơn điệu theo trình tự thời gian:

- Mở đầu đoạn trích là sự -xuất hiện một sự kiện tạo nên một mốc đáng chú ý: 'Tháng 6, ngày 24 sao sa". Theo quan niệm của người xưa, sao sa là điềm xấu. Điềm báo này báo hiệu Hưng Đạo Vương ốm nặng và sẽ qua đời.

- Từ sự việc trên, nhà viết sử ngược dòng thời gian kể chuyện về Trần Quốc Tuấn. Tiếp đó, tác giả lại trở về với đòng sự kiện đang xảy ra: "Mùa thu, tháng 8, ngày 20, Hưng Đạo Vương Tràn Quốc Tuấn mất...". Sau thông tin này, tác giả nhắc 1 cho những danh hiệu tôn quý mà Trần Quốc Tuấn được vua phong tặng. Đây không hoàn toàn là việc ôn lại một cách khô khan mà tất cả những công lao, đức độ của người quá cố được thể hiện trong những câu chuyện sinh động.

- Nhà viết sử không chỉ kể chuyện một cách phức hợp, với nhiều chiều thời gian, mà còn khéo léo lồng vào câu chuyện những nhận xét sâu sắc nhằm định hướng cho người đọc có những nhận xét, đánh giá thoả đáng.

- Cách kể chuyện trong đoạn trích vừa mạch lạc, khúc chiết vừa giải quyết được những vấn đề then chốt về nhân vật đồng thời vẫn giữ được mạch truyện tiếp nối lôgic. Chuyện vì thế trở nên sinh động, hấp dẫn. Nhân vật lịch sử cũng vì thế mà được nổi bật chân dung.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm những bài thơ viết về Trần Quốc Tuấn (từ các tư liệu lịch sử, các tài liệu văn học, các giai thoại trong dân gian).

Xem đáp án » 13/12/2020 266

Câu 2:

Từ những chi tiết trong đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, em hãy tóm tắt lại câu chuyện về Trần Quốc Tuấn (không quá 20 dòng).

Xem đáp án » 13/12/2020 174

Câu 3:

Qua bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, em rút ra được điều gì qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước?

Xem đáp án » 13/12/2020 165

Câu 4:

Trong bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”, chi tiết Trần Quốc Tuấn đem lời cha dặn ra khỏi ý hai người gia nô cùng hai người con và những phản ứng của ông khi nghe câu trả lời của họ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 160

Bình luận


Bình luận