Câu hỏi:

14/12/2020 162

Chi tiết Ngô Tử Văn được nhậm chức Phán sự ở đền Tản Viên trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” có ý nghĩa gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chức phán sự là chức quan xem xét về các vụ kiện tụng, giúp việc cho người xử án. Chi tiết này có nghĩa:

+ Chức quan thể hiện công lí, công bằng, sự thật

+ Chàng đã đòi lại công lí, chính nghĩa, mặc cho cái chết đe dọa

+ Là phần thưởng xứng đáng có ý nghĩa cho con cháu noi gương

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” còn có ngụ ý phê phán những ai, những hiện tượng, vấn đề gì trong xã hội đương thời?

Xem đáp án » 14/12/2020 364

Câu 2:

Giá trị nội dung và nghệ thuật của “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”

Xem đáp án » 14/12/2020 331

Câu 3:

Nếu được yêu cầu viết đoạn kết thúc của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, em sẽ đồng tình với cách kết thúc như đã có hay sẽ chọn một cách kết thúc khác?

Xem đáp án » 14/12/2020 327

Câu 4:

Nêu chủ đề của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”.

Xem đáp án » 14/12/2020 310

Câu 5:

Theo em việc làm của nhân vật Ngô Tử Văn trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 238

Câu 6:

Theo em chi tiết Diêm Vương xử kiện ở âm phủ trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 225

Câu 7:

Nêu ý nghĩa của văn bản “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”.

Xem đáp án » 14/12/2020 201

Bình luận


Bình luận