Câu hỏi:

30/12/2020 339

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.

Ví dụ:

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào

Giải thích mô hình: Vòng tròn nhỏ trong cùng là hạt nhân, có ghi số đơn vị điện tích dương. Mỗi vòng lớn tiếp theo là một lớp electron, mỗi chấm đen chỉ một electron.

Như vậy theo mô hình trên xác định được: Nguyên tử kali có 19 electron, được sắp xếp thành bốn lớp, lớp trong cùng có 2 electron, lớp thứ 2 có 8 electron, lớp thứ ba có 8 electron và lớp ngoài cùng có 1 electron.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc hiểu biết tính chất của một chất có lợi ích gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 808

Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Tại sao khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử?

Xem đáp án » 30/12/2020 661

Câu 3:

Hỗn hợp là gì? Chất tinh khiết là gì? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?

Xem đáp án » 30/12/2020 368

Câu 4:

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 325

Câu 5:

Làm thế nào để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 314

Câu 6:

Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Xem đáp án » 30/12/2020 308

Bình luận


Bình luận