Câu hỏi:

30/12/2020 241

Hợp chất là gì? Phân loại hợp chất? Lấy ví dụ minh họa

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

Ví dụ:

Nước (H2O) là hợp chất do được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là H và O.

Muối ăn (NaCl) là hợp chất do được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là Na và Cl.

- Hợp chất gồm:

+ Hợp chất vô cơ. Ví dụ: H2O, NaOH, NaCl, H2SO4....

Hợp chất là gì? Phân loại hợp chất? Lấy ví dụ minh họa

+ Hợp chất hữu cơ. Ví dụ: CH4 (metan), C12H22O11 (đường), C2H2 (axetilen), C2H4 (etilen), C2H5OH (rượu etylic)…

Hợp chất là gì? Phân loại hợp chất? Lấy ví dụ minh họa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc hiểu biết tính chất của một chất có lợi ích gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 808

Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Tại sao khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử?

Xem đáp án » 30/12/2020 661

Câu 3:

Hỗn hợp là gì? Chất tinh khiết là gì? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?

Xem đáp án » 30/12/2020 368

Câu 4:

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 339

Câu 5:

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 325

Câu 6:

Làm thế nào để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 314

Câu 7:

Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Xem đáp án » 30/12/2020 308

Bình luận


Bình luận