Câu hỏi:

30/12/2020 251

Ý nghĩa của công thức hóa học?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công thức hóa học của một chất cho biết:

- Nguyên tố nào tạo ra chất

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất.

- Phân tử khối của chất.

Ví dụ 1. Công thức hóa học của khí oxi O2 cho biết:

- Khí oxi do nguyên tố oxi tạo ra.

- Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử oxi.

- Phân tử khối: 16.2 = 32 (đvC)

Ví dụ 2. Công thức hóa học của muối natri clorua:

- Natri clorua do hai nguyên tố Na, Cl.

- Một phân tử natri clorua gồm 1Na, 1Cl.

- Phân tử khối: 23 + 35,5 = 58,5 (đvC)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc hiểu biết tính chất của một chất có lợi ích gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 808

Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Tại sao khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử?

Xem đáp án » 30/12/2020 661

Câu 3:

Hỗn hợp là gì? Chất tinh khiết là gì? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?

Xem đáp án » 30/12/2020 368

Câu 4:

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 339

Câu 5:

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 325

Câu 6:

Làm thế nào để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 314

Câu 7:

Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Xem đáp án » 30/12/2020 308

Bình luận


Bình luận