Câu hỏi:

30/12/2020 256

Hóa trị là gì? Cách xác định hóa trị của một nguyên tố?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

- Cách xác định hóa trị của một nguyên tố

+ Quy ước: Gán cho H hóa trị I, chọn làm đơn vị.

Một nguyên tử nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử hiđro thì nói nguyên tố đó có hóa trị bằng bấy nhiêu.

Ví dụ:

H2O: 1nguyên tử O liên kết với 2 nguyên tử H nên O có hóa trị II;

Tương tự trong CH4: C có hóa trị IV.

+ Dựa vào khả năng liên kết của các nguyên tố khác với O (Oxi có hóa trị II)

Ví dụ:

Na2O: hai nguyên tử Na mới có khả năng liên kết như O nên Na có hóa trị I;

Tương tự trong SO3: S có hóa trị VI.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc hiểu biết tính chất của một chất có lợi ích gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 808

Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Tại sao khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử?

Xem đáp án » 30/12/2020 661

Câu 3:

Hỗn hợp là gì? Chất tinh khiết là gì? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?

Xem đáp án » 30/12/2020 368

Câu 4:

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 339

Câu 5:

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 325

Câu 6:

Làm thế nào để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 314

Câu 7:

Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Xem đáp án » 30/12/2020 308

Bình luận


Bình luận