Câu hỏi:

30/12/2020 142

Nêu quy tắc hóa trị? Lấy ví dụ minh họa.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quy tắc hóa trị:

Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

Tổng quát: Hợp chất có dạng: Nêu quy tắc hóa trị? Lấy ví dụ minh họa

Với:

A, B là nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử.

a, b lần lượt là hóa trị của A, B.

x, y chỉ số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử.

Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

⇒ biết x, y và a thì tính được Nêu quy tắc hóa trị? Lấy ví dụ minh họa

⇒ biết x, y và b thì tính được Nêu quy tắc hóa trị? Lấy ví dụ minh họa

- Chú ý: Quy tắc này được vận dụng chủ yếu cho các hợp chất vô cơ.

Ví dụ 1:

Từ công thức hóa học của hợp chất Nêu quy tắc hóa trị? Lấy ví dụ minh họa , ta có: 2.I = 1.II

(chú ý: nhóm (SO4) có hóa trị II)

Ví dụ 2: Xác định hóa trị của S trong hợp chất H2S.

Hướng dẫn:

Trong hợp chất H2S:

H có hóa trị I, gọi hóa trị của S là a ta có:

2.I = 1.a ⇒ a = II.

Vậy trong hợp chất H2S thì lưu huỳnh có hóa trị II.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc hiểu biết tính chất của một chất có lợi ích gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 808

Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Tại sao khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử?

Xem đáp án » 30/12/2020 661

Câu 3:

Hỗn hợp là gì? Chất tinh khiết là gì? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?

Xem đáp án » 30/12/2020 368

Câu 4:

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 338

Câu 5:

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 325

Câu 6:

Làm thế nào để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 314

Câu 7:

Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Xem đáp án » 30/12/2020 308

Bình luận


Bình luận