Câu hỏi:

30/12/2020 178

Phản ứng hóa học là gì? Chất nào được gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)? Chất nào được gọi là sản phẩm? Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

- Chất phản ứng (hay chất tham gia): là chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng.

- Sản phẩm: là chất mới sinh ra sau phản ứng.

Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau:

Tên các chất phản ứng → Tên các sản phẩm.

Ví dụ:

Cacbon + Oxi → Khí cacbonic

Như vậy cacbon, oxi là chất phản ứng, khí cacbonic là sản phẩm.

- Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc hiểu biết tính chất của một chất có lợi ích gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 808

Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Tại sao khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử?

Xem đáp án » 30/12/2020 661

Câu 3:

Hỗn hợp là gì? Chất tinh khiết là gì? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?

Xem đáp án » 30/12/2020 368

Câu 4:

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 339

Câu 5:

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 325

Câu 6:

Làm thế nào để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 314

Câu 7:

Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Xem đáp án » 30/12/2020 308

Bình luận


Bình luận