Câu hỏi:

30/12/2020 149

Trình bày việc sản xuất oxi trong công nghiệp?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sản xuất oxi từ không khí:

Không khí được lọc sạch bụi, loại bỏ hơi nước, khí CO2. Sau đó, không khí được hóa lỏng ở nhiệt độ thấp và áp suất cao. Nhiệt độ được nâng lên từ từ, khí nitơ được thu ở -196oC, khí oxi ở -183oC.

- Sản xuất khí oxi từ nước:

Điện phân nước sẽ thu được hai khí H2 và O2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 241

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 234

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 214

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 197

Câu 6:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Câu 7:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 192

Bình luận


Bình luận