Câu hỏi:

30/12/2020 169

Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Không khí bị ô nhiễm không những gây ra các tác hại đến sức khỏe con người và đời sống của động vật, thực vật mà còn phá hoại dần những công trình xây dựng như cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử …

Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lànhĐể bảo vệ không khí trong lành chúng ta phải giảm khí thải trong đời sống hàng ngày (như khí thải từ phương tiện giao thông..) và xử lý khí thải các nhà máy, lò đốt. Đặc biệt cần phải tích cực trồng nhiều cây xanh,…

Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 243

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 237

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 217

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 201

Câu 6:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 195

Câu 7:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 194

Bình luận


Bình luận