Câu hỏi:

30/12/2020 132

Thí nghiệm về sự tổng hợp nước cho biết tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi trong nước là bao nhiêu? Từ sự phân hủy và sự tổng hợp nước, thì nước là hợp chất được tạo bởi nguyên tố nào? Công thức hóa học của nước là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi trong nước là 1 phần hiđro và 8 phần oxi → ứng với 2 nguyên tử hiđro có 1 nguyên tử oxi.

- Vậy nước là hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tố là hiđro và oxi. Công thức hóa học của nước là H2O.

Thí nghiệm về sự tổng hợp nước cho biết tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi trong nước là bao nhiêu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 240

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 233

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 214

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 208

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 197

Câu 6:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 191

Câu 7:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 190

Bình luận


Bình luận