Câu hỏi:

03/01/2021 571

Sinh vật nào dưới đây có thể đứng sau voi trong một chuỗi thức ăn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích : Mặc dù voi là động vật ăn thực vật nhưng do có kích thước to lớn nên các loài động vật ăn thịt không phải là “đối thủ” đối với động vật này hay nói cách khác, chúng không thể sử dụng voi làm thức ăn. Như vậy trong các sinh vật đang xét, chỉ có vi khuẩn hoại sinh là có thể đứng sau voi trong một chuỗi thức ăn (sinh vật này có vai trò phân giải xác voi khi chúng chết đi)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một gen có số nuclêôtit loại A gấp đôi số nuclêôtit loại X. Tổng số liên kết H của gen là 3500, hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 03/01/2021 844

Câu 2:

Một tế bào người đang ở kì đầu của giảm phân 2. Không xét đến trường hợp đột biến, hỏi tế bào này chứa bao nhiêu crômatit?

Xem đáp án » 03/01/2021 832

Câu 3:

Sự rối loạn phân ly ở tất cả các NST trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội có thể làm phát sinh

Xem đáp án » 03/01/2021 639

Câu 4:

 Voọc Cát Bà là loài chỉ sống ở đảo Cát Bà. Đây được xem là

Xem đáp án » 03/01/2021 592

Câu 5:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người bị Đao có bao nhiêu NST?

Xem đáp án » 03/01/2021 541

Câu 6:

Ở đại não, vùng thị giác nằm ở thùy nào?

Xem đáp án » 03/01/2021 534

Bình luận


Bình luận