Câu hỏi:

10/01/2021 2,146

 Ở nước ta lúa gạo là cây lương thực chính không phải do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sản xuất lúa gạo là cây lương thực chính ở nước ta chủ yếu do: nước ta xuất phát điểm từ nền nông nghiệp, có nhiều lao động tham gia sản xuất nông nghiệp, các điều kiện tự nhiên như khí hậu, đất đai, nguồn nước, địa chất phù hợp để trồng lúa gạo cho năng suất cao. Đồng thời, nước ta cũng là 1 quốc gia có nền văn minh lúa nước nên người dân quen dùng lúa gạo trong bữa ăn hàng ngày.

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu ngành đánh bắt thuỷ hải sản nước ta còn hạn chế là do

Xem đáp án » 10/01/2021 8,260

Câu 2:

Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định về năng suất là do

Xem đáp án » 10/01/2021 5,772

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án » 10/01/2021 4,599

Câu 4:

Sản xuất nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm và tương đối tập trung về quy mô nhờ

Xem đáp án » 10/01/2021 3,027

Câu 5:

Hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của nước ta là

Xem đáp án » 10/01/2021 1,963

Câu 6:

Cho biểu đồ về diện tích và năng suất lúa của nước ta

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 9)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,913

Bình luận


Bình luận