Câu hỏi:

10/01/2021 4,595

Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điểm không đúng với Đồng bằng sông Hồng là tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, đa dạng. Tài nguyên khoáng sản không nhiều, đáng kể nhất là trữ lượng than nâu và khí thiên nhiên được thăm dò và khai thác ở Tiền Hải - Thái Bình.

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu ngành đánh bắt thuỷ hải sản nước ta còn hạn chế là do

Xem đáp án » 10/01/2021 8,247

Câu 2:

Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định về năng suất là do

Xem đáp án » 10/01/2021 5,763

Câu 3:

Sản xuất nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm và tương đối tập trung về quy mô nhờ

Xem đáp án » 10/01/2021 3,016

Câu 4:

 Ở nước ta lúa gạo là cây lương thực chính không phải do

Xem đáp án » 10/01/2021 2,131

Câu 5:

Hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của nước ta là

Xem đáp án » 10/01/2021 1,957

Câu 6:

Cho biểu đồ về diện tích và năng suất lúa của nước ta

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 9)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,905

Bình luận


Bình luận