Câu hỏi:

10/01/2021 5,771

Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định về năng suất là do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định về năng suất là do sự thất thường, thiếu ổn định của các yếu tố thời tiết, khí hậu nước ta.

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu ngành đánh bắt thuỷ hải sản nước ta còn hạn chế là do

Xem đáp án » 10/01/2021 8,260

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án » 10/01/2021 4,599

Câu 3:

Sản xuất nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm và tương đối tập trung về quy mô nhờ

Xem đáp án » 10/01/2021 3,027

Câu 4:

 Ở nước ta lúa gạo là cây lương thực chính không phải do

Xem đáp án » 10/01/2021 2,138

Câu 5:

Hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của nước ta là

Xem đáp án » 10/01/2021 1,962

Câu 6:

Cho biểu đồ về diện tích và năng suất lúa của nước ta

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 9)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,909

Bình luận


Bình luận