Câu hỏi:

02/11/2019 1,784

Một tế bào sinh hạt phấn có kiêu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Theo lý thuyết số loại giao tử tối đa thu được là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một tế bào giảm phân không có TĐC cho tối đa 2 loại giao tử.

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ? 

Xem đáp án » 02/11/2019 47,488

Câu 2:

Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm 

Xem đáp án » 02/11/2019 12,319

Câu 3:

Việc loại khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống được ứng dụng từ dạng đột biến 

Xem đáp án » 02/11/2019 11,269

Câu 4:

Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng lượng gen trên một NST 

Xem đáp án » 02/11/2019 9,089

Câu 5:

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,863

Câu 6:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) có thể có ở loài này là: 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,510

Câu 7:

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,461

Bình luận


Bình luận