Câu hỏi:

02/11/2019 1,278

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

(1) Ung thư máu          (2) Hồng cầu hình liềm           (3) Bạch tạng

(4) Hội chứng Claifento          (5) Dính ngón tay 2,3              (6) Máu khó đông

(7) Hội chứng Turner              (8) Hội chứng Down               (9) Mù màu

Những thể đột biến nào là đột biến NST ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các thể đột biến do đột biến NST là: 1 ( mất đoạn NST 21 hoặc 22) ,4 (XXY),7 (XO) ,8 (3 NST 21)

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ? 

Xem đáp án » 02/11/2019 47,361

Câu 2:

Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm 

Xem đáp án » 02/11/2019 12,270

Câu 3:

Việc loại khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống được ứng dụng từ dạng đột biến 

Xem đáp án » 02/11/2019 11,197

Câu 4:

Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng lượng gen trên một NST 

Xem đáp án » 02/11/2019 9,074

Câu 5:

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,840

Câu 6:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) có thể có ở loài này là: 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,467

Câu 7:

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,419

Bình luận


Bình luận