Câu hỏi:

09/03/2021 884

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MDAB, MEAC, MFBH. Chứng minh ME = FH.

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MDAB, MEAC, MFBH. Chứng minh ΔDBM và FMB bằng nhau.

Xem đáp án » 09/03/2021 714

Câu 2:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MDAB, MEAC, MFBH. Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho KC = EH. Chứng minh rằng: Trung điểm của KD nằm trên cạnh BC.

Xem đáp án » 09/03/2021 467

Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MDAB, MEAC, MFBH. Chứng minh khi M chạy trên BC thì tổng MD + ME có giá trị không đổi.

Xem đáp án » 09/03/2021 232

Câu 4:

Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC. Chứng minh: AB2+HC2=AC2+HB2

Xem đáp án » 09/03/2021 149

Câu 5:

Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC. Trên tia đối của tia HA lấy D tùy ý nối DB, DC. Chứng minh: AB2+DC2=AC2+BD2

Xem đáp án » 09/03/2021 75

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »