Câu hỏi:

09/03/2021 694

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MDAB, MEAC, MFBH. Chứng minh ΔDBM và FMB bằng nhau.

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MDAB, MEAC, MFBH. Chứng minh ME = FH.

Xem đáp án » 09/03/2021 839

Câu 2:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MDAB, MEAC, MFBH. Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho KC = EH. Chứng minh rằng: Trung điểm của KD nằm trên cạnh BC.

Xem đáp án » 09/03/2021 451

Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MDAB, MEAC, MFBH. Chứng minh khi M chạy trên BC thì tổng MD + ME có giá trị không đổi.

Xem đáp án » 09/03/2021 225

Câu 4:

Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC. Chứng minh: AB2+HC2=AC2+HB2

Xem đáp án » 09/03/2021 125

Câu 5:

Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC. Trên tia đối của tia HA lấy D tùy ý nối DB, DC. Chứng minh: AB2+DC2=AC2+BD2

Xem đáp án » 09/03/2021 69

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »