Câu hỏi:

25/03/2021 6,157

Một điện tích điểm Q=+4.108C đặt tại một điểm O trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M, cách O một khoảng 2cm do Q gây ra là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Cường độ điện trường tại M do Q gây ra là E=kQεr2=9.105(V/m)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một điện tích điểm Q=2.107C, đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi ε=2. Véc tơ cường độ điện trường E do điện tích Q gây ra tại điểm B với AB = 6cm có:

Xem đáp án » 25/03/2021 4,196

Câu 2:

Một điện tích điểm q=107C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của một lực F=3.103N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại M có độ lớn là bao nhiêu?

Xem đáp án » 25/03/2021 2,481

Câu 3:

Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra một điện trường có cường độ E=3.104V/m tại điểm M cách điện tích một khoảng 30cm. Tính độ lớn điện tích Q?

Xem đáp án » 25/03/2021 975

Câu 4:

Một điện tích điểm Q đặt trong một môi trường đồng tính, vô hạn có hằng số điện môi bằng 2,5. Tại điểm M cách Q một đoạn 0,4m véctơ cường độ điện trường có độ lớn bằng 9.104V/m và hướng về phía điện tích Q. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về dấu và độ lớn của điện tích Q?

Xem đáp án » 25/03/2021 833

Câu 5:

Quả cầu nhỏ mang điện tích 109C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 3cm là:

Xem đáp án » 25/03/2021 637

Câu 6:

Một điện tích điểm q=2,5.107C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 6,2.102N. Cường độ điện trường tại M là:

Xem đáp án » 25/03/2021 439

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK