Câu hỏi:

25/03/2021 833

Một điện tích điểm Q đặt trong một môi trường đồng tính, vô hạn có hằng số điện môi bằng 2,5. Tại điểm M cách Q một đoạn 0,4m véctơ cường độ điện trường có độ lớn bằng 9.104V/m và hướng về phía điện tích Q. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về dấu và độ lớn của điện tích Q?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Ta có:

- Véctơ cường độ điện trường hướng về phía điện tích Q nên Q < 0 (1)

- Mặt khác, E=kQεr2

Ta suy ra: Q=E.ε.r2k=9.104.2,5.0,429.109=4.106C=4μC

Kết hợp với (1) ta suy ra: Q=4μC

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một điện tích điểm Q=+4.108C đặt tại một điểm O trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M, cách O một khoảng 2cm do Q gây ra là:

Xem đáp án » 25/03/2021 6,156

Câu 2:

Một điện tích điểm Q=2.107C, đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi ε=2. Véc tơ cường độ điện trường E do điện tích Q gây ra tại điểm B với AB = 6cm có:

Xem đáp án » 25/03/2021 4,196

Câu 3:

Một điện tích điểm q=107C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của một lực F=3.103N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại M có độ lớn là bao nhiêu?

Xem đáp án » 25/03/2021 2,481

Câu 4:

Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra một điện trường có cường độ E=3.104V/m tại điểm M cách điện tích một khoảng 30cm. Tính độ lớn điện tích Q?

Xem đáp án » 25/03/2021 975

Câu 5:

Quả cầu nhỏ mang điện tích 109C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 3cm là:

Xem đáp án » 25/03/2021 637

Câu 6:

Một điện tích điểm q=2,5.107C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 6,2.102N. Cường độ điện trường tại M là:

Xem đáp án » 25/03/2021 439

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK