Câu hỏi:

06/04/2021 211

Chất nào dưới đây là chất không điện li?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

C2H5OH là chất không điện li.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Natri florua( NaF) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện?

Xem đáp án » 06/04/2021 7,171

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,448

Câu 3:

Dung dịch nào dưới đây không dẫn điện được?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,813

Câu 4:

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,060

Câu 5:

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Xem đáp án » 06/04/2021 965

Câu 6:

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án » 06/04/2021 562

Câu 7:

Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo, muối là do trong dung dịch của chúng có

Xem đáp án » 06/04/2021 552

Bình luận


Bình luận