Câu hỏi:

07/04/2021 419

Trong phản ứng hóa học nào sau đây silic đóng vai trò là chất oxi hóa

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Si đóng vai trò là chất oxi hóa khi tác dụng với chất khử (kim loại), sau phản ứng số oxi hóa của Si giảm

2Mg+Si0t°Mg2Si-2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF trong các bình làm bằng:

Xem đáp án » 07/04/2021 2,538

Câu 2:

Phản ứng nào chứng tỏ axit silixic yếu hơn axit cacbonic

Xem đáp án » 07/04/2021 1,605

Câu 3:

Số oxi hóa thấp nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây

Xem đáp án » 07/04/2021 1,447

Câu 4:

Phản ứng dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh là phản ứng giữa SiO2 với:

Xem đáp án » 07/04/2021 718

Câu 5:

Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 07/04/2021 413

Câu 6:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án » 07/04/2021 375

Bình luận


Bình luận