Câu hỏi:

07/04/2021 283

Để sản xuất 100,0 kg loại thủy tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat, coi hiệu suất quá trình sản xuất là 100%?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Sơ đồ:

Na2CO3  Na2O  Na2O.CaO.6SiO2

106 gam                      478 gam

ĐB: 22,176 kg ←                100 kg

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam silic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,062

Câu 2:

Cho nhận xét sau:

1) Silic vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa.

2) Trong công nghiệp, silic được điều chế bằng cách đốt cháy hỗn hợp gồm bột Mg và cát nghiền mịn.

3) SiO2 là một oxit axit, tan được trong nước tạo ra axit silixic.

4) Silic siêu tinh khiết là chất bán dẫn trong kĩ thuật vô tuyến và điện tử.

5) Axit silixic có tính axit yếu hơn axit cacbonic.

Số nhận xét đúng là:

Xem đáp án » 07/04/2021 809

Câu 3:

Một loại thủy tinh có thành phần gồm 70,559% SiO2, 10,98% CaO, 18,43% K2O. Công thức của thủy tinh này là

Xem đáp án » 07/04/2021 464

Câu 4:

Loại thủy tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O; 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là:

Xem đáp án » 07/04/2021 355

Câu 5:

Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại Al, Si tan hoàn toàn vào dung dịch NaOH thu được 15,68 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp là

Xem đáp án » 07/04/2021 302

Câu 6:

Cho 5,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Al, Si tan hoàn toàn vào dung dịch NaOH thu được 7,84 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp là

Xem đáp án » 07/04/2021 251

Bình luận


Bình luận