Câu hỏi:

06/11/2019 1,113

Cho (axit glutamic) vào 160 ml dung dịch HCl 0,25M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 

Trả lời:

Đáp án B

nNaOH=0,1 mol; nHCl=0,04 mol

nCu=0,02 mol

Suy ra sau khi kết thúc tất cả các phản ứng, dung dịch Y gồm: 

  (Coi như NaOH tác dụng với HCl và axit glutamic riêng )


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 06/11/2019 2,322

Câu 2:

Dung dịch X chứa 0,01 mol H2NCH2COOH; 0,03 mol HCOOC6H5 Để tác dụng hết với dung dịch X cần tối đa V ml dung dịch đun nóng thu được dung dịch Y. Giá trị của V là

Xem đáp án » 06/11/2019 1,585

Câu 3:

Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2.

Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 06/11/2019 1,256

Câu 4:

Công thức cấu tạo thu gọn của etylamin là

Xem đáp án » 06/11/2019 1,137

Câu 5:

Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl x mol/lít, thu được dung dịch chứa 15,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là

Xem đáp án » 06/11/2019 874

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »