Câu hỏi:

23/04/2021 710

Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các chất điện li mạnh là: H2SO4, Ca(OH)2, HCl.

Loại A vì H2S là axit yếu => chất điện li yếu

Loại B, C vì H2O và CH3COOH là chất điện li yếu

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối nào tan trong nước tạo dung dịch có môi trường kiềm?

Xem đáp án » 23/04/2021 5,763

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 23/04/2021 4,066

Câu 3:

Thể tích của n­ước cần thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl có pH = 1 để đ­ược dung dịch axit có pH = 3 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 3,813

Câu 4:

Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được:

Xem đáp án » 23/04/2021 3,274

Câu 5:

Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là

Xem đáp án » 23/04/2021 2,260

Câu 6:

Dung dịch HF 0,02M có độ điện li α = 0,015M. Nồng độ ion H+ có trong dung dịch là

Xem đáp án » 23/04/2021 2,177

Câu 7:

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 23/04/2021 1,846

Bình luận


Bình luận