Câu hỏi:

24/04/2021 91

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Độ lệch chuẩn là:

Trả lời:

Ta có:

- Giá trị trung bình: x¯=n1x1+n2x2+...+nkxkn=20.5+21.8+22.11+23.10+24.640=22,1

- Phương sai: sX2=1nn1x1x¯2+...+nkxkx¯2

=14052022,12+82122,12+11(2222,1)2+102322,12+62422,12

=1,54

- Độ lệch chuẩn : sX=sX2=1,541,24

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

41 học sinh của một lớp kiểm tra chất lượng đầu năm thang điểm 30. Kết quả như sau:

Mốt của mẫu số liệu trên là:

Xem đáp án » 24/04/2021 191

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 24/04/2021 127

Câu 3:

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là:

Xem đáp án » 24/04/2021 101

Câu 4:

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Phương sai là:

Xem đáp án » 24/04/2021 94

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »