Câu hỏi:

24/04/2021 104

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là:

Trả lời:

Ta có: x¯=n1x1+n2x2+...+nkxkn=20.5+21.8+22.11+23.10+24.640=22,1

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

41 học sinh của một lớp kiểm tra chất lượng đầu năm thang điểm 30. Kết quả như sau:

Mốt của mẫu số liệu trên là:

Xem đáp án » 24/04/2021 194

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 24/04/2021 130

Câu 3:

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Phương sai là:

Xem đáp án » 24/04/2021 98

Câu 4:

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Độ lệch chuẩn là:

Xem đáp án » 24/04/2021 97

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »