Câu hỏi:

28/04/2021 278

Ba quả cầu nhỏ A, B, C được treo vào ba sợi dây mảnh. Cho quả cầu B tích điện dương ta thấy hiện tượng như hình. Hỏi quả cầu A và C tích điện gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Từ hình vẽ ta thấy:

+ A hút B ⇒ A, B trái dấu

+ B đẩy C ⇒ B, C cùng dấu

Theo đề bài, ta có B – nhiễm điện dương

⇒ A nhiễm điện âm, C nhiễm điện dương

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các vật nhiễm điện khác loại thì …….., cùng loại thì ……………

Xem đáp án » 28/04/2021 17,270

Câu 2:

Chọn câu trả lời đúng

Một quả cầu A có điện tích dương, quả cầu B trung hòa về điện (coi khối lượng quả cầu là đáng kể). Khi đưa hai quả cầu lại gần nhau thì:

Xem đáp án » 28/04/2021 7,478

Câu 3:

Ba quả cầu nhỏ A, B, C được treo vào ba sợi dây mảnh. Cho quả cầu C tích điện dương ta thấy hiện tượng như hình. Hỏi quả cầu A và B tích điện gì?

Xem đáp án » 28/04/2021 3,049

Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng

Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa, thanh thủy tinh mang điện dương, vì:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,997

Câu 5:

Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,885

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,027

Câu 7:

Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b ; b hút c ; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,742

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK