Câu hỏi:

04/05/2021 242

Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình của gia đình này mỗi ngày là 6 giờ. Công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

+ 90 số = 90kWh

+ Công suất tiêu thụ điện của gia đình: P=At=906.30=0,5kW

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mối liên hệ giữa công và công suất được thể hiện qua biểu thức:

Xem đáp án » 04/05/2021 3,450

Câu 2:

Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện qua nó có cường độ I và công suất điện của nó là P. Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong thời gian t được tính theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/05/2021 1,606

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây?

Xem đáp án » 04/05/2021 1,045

Câu 4:

Hiệu suất sử dụng điện là:

Xem đáp án » 04/05/2021 1,004

Câu 5:

Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?

Xem đáp án » 04/05/2021 598

Câu 6:

Hoạt động của mỗi dụng cụ được cho như bảng sau:

Phần năng lượng biến đổi được viết ở trên của dụng cụ nào là sai?

Xem đáp án » 04/05/2021 496

Câu 7:

Điện năng đo được bằng dụng cụ nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/05/2021 308

Bình luận


Bình luận