Câu hỏi:

08/05/2021 27

Cho các chất sau: CH3NH2, CH3NHCH3, (CH3)3N, CH3CH2NH2. Số chất thuộc loại amin bậc I?

Trả lời:

Amin bậc I là amin chỉ có 1 nhóm hiđrocacbon thay thế cho 1 H trong phân tử NH3

=> Chất thuộc loại amin bậc 1 là CH3NH2, CH3CH2NH2

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không làm quỳ tím đổi màu là

Xem đáp án » 08/05/2021 102

Câu 2:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5CH2NH2?

Xem đáp án » 08/05/2021 76

Câu 3:

Dãy gồm tất cả các amin là

Xem đáp án » 08/05/2021 66

Câu 4:

Công thức tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở có dạng là?  

Xem đáp án » 08/05/2021 52

Câu 5:

Tên gọi của hợp chất CH3-CH2-NH-CH3

Xem đáp án » 08/05/2021 40

Câu 6:

Amin là hợp chất khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3

Xem đáp án » 08/05/2021 38

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »