Câu hỏi:

08/05/2021 43

Chất béo là:

Trả lời:

Đáp án B

Chất béo: là trieste của glixerol với các axit béo (là monocacboxylic, mạch không phân nhánh, số nguyên tử cacbon chẵn từ 12 → 24 C).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất béo ở thể lỏng có thành phần axit béo:

Xem đáp án » 08/05/2021 89

Câu 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu sai là

Xem đáp án » 08/05/2021 75

Câu 3:

Axit oleic có công thức phân tử là

Xem đáp án » 08/05/2021 73

Câu 4:

Chất nào sau đây ở nhiệt độ phòng có trạng thái lỏng:

Xem đáp án » 08/05/2021 53

Câu 5:

Câu nào đúng khi nói về lipit?

Xem đáp án » 08/05/2021 39

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »