Câu hỏi:

10/05/2021 39

Cho các chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là:

Trả lời:

Đáp án B

- Các chất không tham gia phản ứng tráng gương là: tinh bột, saccarozơ, xenlulozo.

=> có 3 chất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên 10 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Hiệu suất phản ứng lên men là

Xem đáp án » 10/05/2021 127

Câu 2:

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, đun nóng. Để có 59,4 kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất 90%). Giá trị của m là

Xem đáp án » 10/05/2021 86

Câu 3:

Cho sơ đồ phản ứng: Xenlulozo H2O/H+,t0 X men rượu Y men giấm Z Y, xt, t0 T

Công thức của T là:

Xem đáp án » 10/05/2021 78

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm saccarozo và glucozo cùng số mol được đun nóng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,024 gam Ag. Nếu thủy phân hoàn toàn hỗn hợp rồi mới cho sản phẩm thực hiện phản ứng tráng bạc thì lượng Ag tối đa có thể thu được là

Xem đáp án » 10/05/2021 67

Câu 5:

Dung dịch chứa 3 gam glucozơ và 3,42 gam saccarozơ khi tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sẽ được bao nhiêu gam bạc?

Xem đáp án » 10/05/2021 54

Câu 6:

Cho m gam cacbohiđrat X phản ứng tráng bạc thu được a gam Ag. Đun nóng X trong dung dịch axit, sau đó cho hỗn hợp sau phản ứng tráng bạc thu được b gam Ag (b > a).Vậy X là chất nào sau đây:

Xem đáp án » 10/05/2021 52

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »