Câu hỏi:

10/05/2021 45

Hợp chất hữu cơ X có CTĐGN là CH2O. X có phản ứng tráng bạc và hòa tan được Cu(OH)2 cho dd màu xanh lam. Vậy X là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là

Xem đáp án » 10/05/2021 115

Câu 2:

Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 10/05/2021 98

Câu 3:

Saccarozơ và glucozơ đều có

Xem đáp án » 10/05/2021 73

Câu 4:

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.

(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2H2O bằng nhau.

(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.

Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

Xem đáp án » 10/05/2021 63

Câu 5:

Chất nào sau đây là đồng phân của saccarozơ?

Xem đáp án » 10/05/2021 55

Câu 6:

Một dung dịch có tính chất sau:

- Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3Cu(OH)2 khi đun nóng.

- Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam.

- Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim.

Dung dịch đó là:

Xem đáp án » 10/05/2021 50

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »