Câu hỏi:

10/05/2021 180

Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là

Trả lời:

Đáp án C

Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là fructozơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 10/05/2021 302

Câu 2:

Glucozơ và fructozơ tác dụng với chất nào sau đây tạo ra cùng một sản phẩm?

Xem đáp án » 10/05/2021 143

Câu 3:

Chất nào sau đây là đồng phân của saccarozơ?

Xem đáp án » 10/05/2021 102

Câu 4:

Đường mía là gluxit nào sau đây?

Xem đáp án » 10/05/2021 101

Câu 5:

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.

(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2H2O bằng nhau.

(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.

Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

Xem đáp án » 10/05/2021 101

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »